Automatisk laddning av svetsstation

Applikationer

Andons marknadserbjudande täcker flertalet applikationer och industrisegment. Våra konkurrenskraftiga och högproduktiva lösningar som kommer från ett starkt fokus, med tillhörande utveckling, inom generell industri.

De mest lönsamma produktionskoncepten utgår från ett nära samarbete med slutanvändaren. Medan det investerande företaget besitter kunnande runt produkten som skall produceras så bidrar Andon med kunnande och erfarenhet inom robotapplikationer.

Andon Robotics tillhandahåller ett brett utbud av systemmoduler – ett resultat av mer än 35 års utveckling av robotiserade produktionslösningar. Modulerna täcker praktiskt taget alla produktstorlekar och komplexitet. Baserat på dessa moduler kan vi leverera konventionella celler för volymproduktion och flexibla system för små serier.

Andon Robotics tillhandahåller inte endast hårdvara till svetsande företag utan även avancerad operatörsmjukvara. Genom 3D modellering kan vi – innan investeringen sker – definiera en virtuell och exakt kopia av det överenskomna konceptet. Denna möjlighet minimerar kostnaden för specifikt konstruktionsarbete och säkerställer korrekt koncept med optimal produktivitet för anläggningen när den sätts i produktion.