Svetsning av brosektion

Enstycksproduktion

Många arbetsstycken som tillverkas i olika storlekar eller där läget på en del underkomponenter kan variera, är idealiska för enstycksproduktion.

I den här typen av fall är det idealiskt att använda makroprogrammering.

Alla olika svetsar programmeras för konventionella arbetsstycken, medan dess position eller dimension matas in av operatören när det nya arbetsstycket laddas i stationen.

De nya dimensionerna kan matas in manuellt via en separat dator, eller hämtas från ett övergripande datorsystem.


Dumperflak
I det här exemplet behöver tillverkaren kunna producera dumperflak av många olika storlekar ner till enstyckstillverkning.
Det är inte säkert att samma storlek på dumperflak skall produceras igen.
Storleken på dumperflaket kan variera i längd mellan 4400 och 8300 mm och i höjd mellan 900 till 1400 mm.


Även läget för korset i botten där lyftmekanismen skall fästas kan variera.
Det finns totalt 193 olika svetsar inuti och på utsidan och inga fasta svetsprogram kan användas eftersom alla svetspositioner varierar från ett dumperflak till nästa.


De olika dimensionerna som kan variera i det här exemplet kan fyllas i av operatören genom att använda Andon User Interface (Andon Användargränssnitt) eller direkt i svetsrobotens programmeringsenhet.
Operationen utförs efter att ett nytt arbetsstycke har laddats och medan roboten svetsar i den andra stationen. På så vis blir inte produktionen störd.


Det nya arbetsstyckets dimensioner laddas ner till robotens styrskåp efter vilket robotprogrammet automatiskt uppdateras med alla nya data.