Robot på åkbana med två arbetsområden

Volymtillverkning

Majoriteten av alla robotinstallationer är baserade på cellkoncept. I normala fall så växlar roboten mellan två eller flera områden för att erhålla kontinuerlig produktion. Denna princip gäller för produktion i stora serier eller när växlingstid för produkttyp är relativt kort jämfört med svetscykeltiden. Andon Robotics levererar cellkoncept för alla typer av produkter.


Tvåaxlig lägesställare med stationsväxel

Den vanligaste typen av robotstation vid volymtillverkning är en lägesställare med stationsväxling. Den ger möjlighet för operatören att ladda/lossa på den ena sidan medan roboten svetsar på den andra sidan.

För denna typ av stationer har vi ett stort antal olika typer av lägesställare med olika antal axlar och för olika laster.


Laddning/lossning med robot

Ett alternativ till ovanstående är att använda en robot för att ladda och lossa arbetsstycken i svetscellen. Olika typer av magasin (beroende på typ av produkter) kan då fyllas och stationen kan arbeta obemannat under viss tid.


Fast portal med två robotar

För större arbetsstycken använder vi någon typ av robotbärare, vilket kan vara golvmonterad åkbana, åkbar galge, fast portal eller åkbar portal, för att förflytta roboten mellan två eller flera stationer.

I det här exemplet är det en fast portal med två robotar som kan förflyttas mellan två svetsstationer.