Andon datalogger

Nu är det enkelt att logga produktionsdata och på så vis ha kontroll över utrustningarna.

Andon datalogger (ADL) är lösningen om du söker ett lättillgängligt system som tillhandahåller rätt information, presenterad på ett tydligt sätt.

Dataloggern möjliggör att på ett enkelt sätt logga produktionsdata utan krav på kostsamma övergripande system. Dessutom är den enkel att installera och som användare väljer du själv vilka utrustningar som skall kopplas till denna.


Läs mer om Andon datalogger i vårt produktblad