Servicebilar

Servicekontrakt och fältservice

När ni har investerat i en robotanläggning är det viktigt att ni som kund kan producera utan att behöva drabbas av akuta driftstopp. För att säkerställa produktionen måste robotanläggningen servas regelbundet. Skulle olyckan vara framme är det viktigt att ni snabbt får kontakt med oss och enkelt får tag i nödvändiga reservdelar.

För att säkerställa er produktion erbjuder vi servicekontrakt i olika former. I ett servicekontrakt ingår följande delar:

- Vi servar er robotstation minst 1ggr/år
- Ni får tillgång till ett telefonnummer för support som är bemannat fram till
22.00 på vardagar.

- Rabatt på slit-/reservdelar.
- En lovad inställelsetid vid akuta driftstörningar.
- Tillgång till låne-/hyrutrustningar.