Validering

Validering

Andon Robotics utför validering av svetsströmkällor enligt EN 50504 med kalibrerade mätinstrument med internationell spårbarhet.

Valideringen innebär att vi besiktigar er utrustning beträffande uppmätt ström, spänning och trådmatningsvärden. Vi noterar även eventuellt gas-och vattenflöde.

I mekaniseringar, så som robotstationer, belastar vi hela strömkretsen mellan kontaktmunstrycket i pistolen och arbetsstycket. Detta för att kontrollera spänningsfallet i kablage och strömavtagare samt funktionen och noggrannheten hos kompenseringskretsarna i bågspänningen. På så vis kan befintliga synergilinjer utnyttjas maximalt och förflyttning av svetsdata mellan olika likvärdigt trimmade strömkällor möjliggörs.

Andon utför validering av de flesta svetsfabrikat för svetsmetoderna MIG/MAG, TIG samt MMA.

Standarden som styr valideringen består av två olika klasser, Standard grade och Precision grade. Vanligtvis sker validering av robotstationer och mekaniseringar enligt Precision grade medan validering av manuella maskiner sker enligt Standard grade.

Vi erbjuder även kalibrering vilket innebär att vi justerar värdena som framkommit under valideringen så att de hamnar inom toleranserna för respektive klass.

Valideringen ingår sedan 2014 som en del i vårt servicekontrakt. Tjänsten kan även köpas separat.

För godkänd maskin bifogas en valideringsrapport och maskinen märks med en spårbar valideringsetikett.