Projektdiskussion med kund

Produktion och flöden

För att kunna erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och lönsamma lösningar är det viktigt att vi förstår kundens produktion.

Tiden när en investering i ett robotsystem automatiskt innebar en konkurrensfördel är förbi. För att kunna vara konkurrenskraftig i dagens tillverkande industri krävs en djupare förståelse för flöden och produktionsfilosofi. Dessutom måste industrin vara mer flexibel. Konjukturcyklerna är tätare och ställer större krav på företagen att kunna öka eller minska produktionen på ett enklare sätt. Det i sin tur kräver att automationsgraden höjs.

Därför bör man investera i system som är just flexibla. Som inte kräver omställningstider, som ger möjlighet att minska fasta kostnader så som lager, som kan producera obemannat.

Detta är vad vi har gjort till vår specialitet och som i sin tur har gjort oss marknadsledande inom lågserieproduktion i norden.