Mjukvara

Mjukvaran i och kring anläggningar blir allt viktigare. Idag räcker det inte med mjukvara för att styra en robot. Operatörsinterface, kopplingar mot affärssystem, produktionsuppföljning med mera är numera en naturlig del i anläggningarna och bidrar på ett effektivt sätt till att höja produktiviteten.