Tvåtrådssvetsning

Bågsvetsning

Vi har haft fokus på robotiserad bågsvetsning sedan 1974, längre tid än någon annan leverantör på marknaden. Detta har givit oss en omfattande erfarenhet av olika svetsprocesser i olika applikationer och svetsning av olika typer av material. Vi är mycket flexibla när det gäller användandet av olika fabrikat på svetsutrustning, vilket gör det möjligt att möta alla vår kunders behov när det kommer till deras preferens. Vi har även erfarenhet för att hjälpa våra kunder att välja den bästa processen och utrustningen för sin specifika applikation.


Svetsning med enkeltråd

Svetsning med enkeltråd
Den här typen av applikation robotsvetsas normalt med solidtråd eller rörtråd.
Weldguide fogföljningssystem används i de flesta applikationer både beroende på arbetsstyckets toleranser och även eftersom pendling är det naturliga sättet att utföra svetsen.
En taktil sensor används även i de flesta fall för att finna positionen för svetsstart.


CMT-svetsning

CMT-svetsning
Vi använder i många fall CMT processen vid robotsvetsning av tunna material.
Trådens rörelser är införlivat i processtyrningen, där värme endast tillförs mycket kort tid. Metallöverföring sker med mycket låg ström.


TIG-svetsning

TIG-Svetsning
TIG-svetsning kan i en del applikationer ha sina fördelar, men den är i många fall ersatt av CMT-processen.
TIG-processen (liksom CMT) kan även användas för preventiv påläggsvetsning på ytor för korrosionsskydd eller för att erhålla en hård yta.


Tvåtrådssvetsning

Tvåtrådssvetsning
Detta är en högproduktiv svetsmetod för arbetsstycken med långa raka svetsar i grovt material.
Med TimeTwin, digitala strömkällor som arbetar oberoende av varandra – med två separata svetstrådar . i ett gemensamt gasmunstycke och en gemensam smälta.


Aluminiumsvetsning

Aluminiumsvetsning
CMT-processen kan med fördel användas för robotsvetsning av aluminium upp till 3-4 mm tjocklek, beroende på svetsens form och material.
Applikationen i det här fallet är rör mot rörsvetsning där arbetsstycket delvis vrids under svetsprocessen för att erhålla en bra svetsposition.


Svetsning i rostfritt

Rostfritt stål
Det här är ett exempel på robotsvetsning av tunt rostfritt stål.
Fixtureringen är mycket viktig liksom arbetsstyckets toleranser för att erhålla en högkvalitativ produkt.