Skruvning

Övriga processer

Vi sysslar inte bara med bågsvetsning. Faktum är att vår breda applikationskompetens gör att vi levererar robotautomationslösningar för flertalet andra processer. Materialhantering, skruvning, bultsvets med mera. Några av dessa processer finner du beskrivna nedan


Gripverktyg

Hantering

Hantering av olika komponenter förekommer i flera olika processer. För detta ändamål använder vi olika typer av gripverktyg. I det här fallet är det vakuumsug i kombination med ett gripdon.


Plasmaskärning

Plasmaskärning

Den här stationen används för plasmaskärning av hål där olika detaljer sedan skall svetsas fast. Roboten är försedd med en automatisk verktygsväxlare som gör det möjligt att efter skärning växla över till en svetspistol för att färdigställa arbetsstycket utan att det plundras ur lägesställaren.


Muttersvetsning

Muttersvetsning

Muttersvetsning eller bultsvetsning är andra operatinoner som ibland förekommer tillsammans med bågsvetsning. Även dessa kan kombineras med t.ex. bågsvetsning genom att använda automatisk verktygsväxlare.


Skruvning

Skruvning

I den här stationen används skruvning för att sammanfoga olika delar till utemöbler. Roboten hanterat ett verktyg som automatiskt matar fram nya skruvar och därefter skruvar fast dessa i vald position.


Induktionsvärmning

Induktionsvärmning

I det här fallet används externa robotaxlar för att styra förvärmning av arbetsstycke genom induktionsvärmning före svetsning. Detta ger en snabb och kontrollerad uppvärmning av den aktuella delen av arbetsstycket.