Legala villkor

VILLKOR

Genom att besöka och använda den här webbplatsen som tillhör Andon Automation AB eller något av dess dotterbolag (hädanefter benämnt “Andon”), godkänner du följande:

FRISKRIVNINGSKLAUSUL OCH ANSVAR

Vi har varit noga med att säkerställa riktigheten i den lämnade informationen om webbplatsen och informationen anses vara korrekt. Men informationen kan innehålla fel eller felaktigheter, varför Andon försäkrar att uppgifterna tillhandahålls i befintligt skick och att Andon FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
Du medger att din användning av den här webbplatsen sker på egen risk och att du påtar dig ansvar för alla kostnader som är förknippade med all användning av webbplatsen och att Andon under inga omständigheter ska hållas ansvarigt inför någon för eventuella direkta, slumpmässiga, avsiktliga eller indirekta skador av något slag som uppstår på grund av din åtkomst till, eller användning av, den information eller programvara som görs tillgänglig på den här webbplatsen.
Eventuella garantier och framställningar på den här webbplatsen för Andons produkter eller tjänster som du köper eller använder kommer att följa de överenskomna villkoren i avtalet för en sådan produkt eller tjänst.
Andon ansvarar inte för innehållet på webbplatser som underhålls av tredje part och friskriver sig därför från ansvaret för eventuella länkar från den här webbplatsen till andra webbplatser. Andon garanterar inte att den här webbplatsen eller eventuella länkade webbplatser är fria från virus eller andra skadliga element.

PATENT, DESIGN OCH VARUMÄRKEN

Patent, mönster, varumärken, märkesnamn och företagslogotyper som visas på webbplatsen tillhör Andon eller dess licenstagare och får inte användas på något sätt utan att skriftligt tillstånd först inhämtats från Andon. Andon utfärdar genom den här webbplatsen inte licens att använda någon av de immateriella rättigheter som anges ovan.

COPYRIGHT

© Copyright Andon Automation AB Radiatorvägen 2, 702 27 Örebro, Sverige. Med ensamrätt.