Demonstration av svetsstation

Öppet hus

Ny princip för flexibel produktion presenterad under vår Öppet Hus dag.

Vi hade en Öppet Hus dag i slutet på månaden, då kunder bjöds in för att se vår produktion. Fokus var flexibla produktionssystem.

Olika principer för flexibel produktion demonstrerades under dagen i ett antal stationer. Systemen var i det här fallet konstruerade för hantering av arbetsstycken från 800x1200 mm till 2500x4500 mm i storlek.

En huvudattraktion var en station som visade en ny princip för flexibel produktion, vilken kan byggas ut i steg för ökad produktivitet.

Olika nivåer på styrsystem och grafiska operatörsgränssnitt demonstrerades.