Åskådare vid presentation

Fogningsdagarna

Svetskommissionen besökte Andon Automation under Fogningsdagarna i Örebro.

19-20 maj hade Svetskommissionen ett medlemsmöte i Örebro, Fogningsdagarna där temat för sammankomsten var alternativa fogningsmetoder och deras tillämpningar.

Första dagen bestod av ett flertal föredrag där bl.a. Andon Automation var representerade med en föreläsning i ämnet “Automation med robot – olika tillämpningar i lågserieproduktion”.

Dag två erbjöds medlemmarna studiebesök hos Andon Automation AB där vi visade vår egenutvecklade stapelkran (APH) som styrs av ett fristående robotstyrsystem (IRC5). Denna stapelkran, som inte bara byggts upp för demonstrationer utan även används i det dagliga arbetet för materialhantering, är ansluten till en svetscell där paletter med arbetsstycken automatiskt förs in och ur cellen. I svetscellen demonstrerades svetsning med Fronius CMT-teknik.

I vår andra robotstation visades olika användbara robotfunktioner för en rillförlitligare produktion.

Axson Teknik AB från Mölndal demonstrerade en av Fronius helt nyutvecklad utrustning för virtuell inlärning av manuell svetsning. Utrustningen är tänkt att användas i utbildningssyfte i bl.a. yrkesskolor.

Studiebesöket samlade drygt 40 personer.