Svetsning av aluminiumtankar

Aluminiumsvetsning

Svetsning av bränsletankar

Vi har till Fueltech i Ronneby levererat en robotstation för montering och svetsning av steglådor, påfyllnadsrör samt nipplar på bränsletankar.

Robotstationen laddas med bränsletankar till en lägesställare med hjälp av en hanteringsrobot. En svetsrobot och hanteringsrobot i cellen används sedan i ett nära samarbete för att placera och svetsa de olika komponenterna. Till hjälp används en ServoRobot laser för att söka upp eventuella variationer på produkterna, samt för att fogfölja.

Projektet innehöll en del större utmaningar med integrering mot befintliga robotceller, samt en process som kräver mycket hög precision.

Läs reportage från ABBs tidning kunden