Jan Karlsson

Nyanställd

Ny Konstruktör Vi har förstärkt vår konstruktionsavdelning.

Jan Karlsson började som mekanisk konstruktör på Andon vid årsskiftet.

Jan kommer närmast från ABB Robotics och tillför viktig kompetens inom området externa axlar och lägesställare.