Stefan Öhrn

Nyanställd

Ny mjukvaruingenjör

Vi har förstärkt vår konstruktionsavdelning med Stefan Öhrn.
Stefan började på Andon Automation 2011-09-12

Stefan kommer närmast från ABB Robotics och tillför viktig kompetens inom
mjukvara till våra robotsystem.