Fokus på svensk marknad

Andon Automation fasar ut utlandsverksamheten

Andon Automation som levererar lösningar för robotiserad svetsning i Sverige och utomlands, väljer att fasa ut den olönsamma utlandsverksamheten. Istället fokuserar man enbart på den svenska marknaden där man har haft en kontinuerligt god lönsamhet. Den långsiktiga strategin är att bli ledande när det gäller lösningar för robotiserad lågserieproduktion.

Ambitionen är att öka volymen både när det gäller system och eftermarknad i Sverige.
Det ändrade fokuset innebär neddragningar inom administration och utlandsinriktad försäljning, men även nyrekryteringar inom konstruktion, service och montering.