Skopsvetsning

Nyanställd

Service och installation

Vi har anställt Pelle Johansson för att arbeta med driftsättning, service och ombyggnad av robotanläggningar. Pelle kommer närmast från ESAB där han arbetat med service av svetsmaskiner. Han kommer att börja sin anställning på Andon i mitten av november.