Hediye Kinali

Nyanställd

Applikationsingenjör

Hediye Kinali har anställts hos Andon Automation som applikationsingenjör från och med september för att bland annat stötta försäljning och marknadsföring.

Hediye kommer närmast från Karlstad universitet med högskoleingenjörsexamen inom innovationsteknik och design.