Anläggning för lågserieproduktion

Rekordorderingång

Rekordorderingång för Andon Automation det senaste halvåret.

I slutet av augusti meddelade Andon att man skulle fokusera mer på den svenska marknaden och fasa ut stora delar av utlandsverksamheten.

Trots ett snävare marknadsfokus har företaget haft en rekordorderingång det senaste halvåret som uppgår till ca 60 MSEK.

Två stora projekt ligger dessutom helt i linje med Andons kärnverksamhet, fokus på lågserieproduktion.

Dessa order stärker ytterligare Andons ställning som marknadsledare i Sverige inom lösningar för robotiserad lågserieproduktion för svetsning.

Orderingången innebär att Andon har beläggning under hela 2013 och företaget planererar ytterligare rekryteringar av konstruktörer, servicetekniker och montörer.