Andons kontor och verkstadsbyggnad

Om oss

Kompletta robotlösningar med totalåtagande

Andon Robotics är ett systemhus fokuserat på lösningar för robotiserad lågserieproduktion.
Vi är en komplett partner för integrering av robotar i Er produktion.
Den samlade erfarenheten som har erhållits från ett stort antal lyckade installationer över hela världen garanterar att vi tillsammans kan skapa ett lönsamt produktionssystem.

Vi har djupgående kunskap inom materialhantering, robotar och externa axlar, mjukvara och svetsprocesser samt omfattande produktionskunskap. Robotbärare och lägesställare, samt grafiska användarinterface och produktionsövervakning är genomgående standard Andon Robotics byggblock, vilket gör det möjligt att leverera system för de flesta behov.

Andon Robotics är Er partner oberoende av automationsnivå eller komplexitet.

The business goes on AND ON and on…