Andon Diagnos

Andons kostnadsfria Diagnos

Vi kvalitetssäkrar investeringen

I vår allt mer komplexa värld är det svårt för företag att sätta värde på, och utvärdera leverantörers olika erbjudanden.

Andon Robotics kostnadsfria diagnos hjälper företaget att utreda behovet av förändring samt hjälper till att öka förståelsen för värdet av en investering.

Diagnosen riktar sig till företag som vill automatisera blandade lågserier, känner osäkerhet inför påbörjad automatisering eller har automationslösningar som idag inte är effektiva.


Läs mer om Andons diagnos i vårt produktblad