Första flexibla robotsvetsanläggningen

Vår bakgrund

Andon Automations bakgrund är unik på den globala marknaden och går långt bortom den tid då Andon etablerades. Andon representerar en robotsvetsteknologi som startade inom ESAB Group 1974, då den första helt elektriskt kontrollerade svetsroboten levererades till en Svensk kund. Affärsverksamheten utvecklades inom ESAB fram till januari 1993, då hela robotverksamheten förvärvades av ABB och integrerades i deras marknadserbjudande. Inom ESAB och ABB – båda världsledande företag – var robotaktiviteterna indelade i produkt och systemverksamheter. Systemdelen bröts ut från ABB 2004 och Andon grundades, och fortsatte med samma verksamhet som inom ESAB och ABB – The business goes on and on – ANDON.


Viktiga milstolpar under närmare 40 år med svetsrobotar beskrivs i korthet nedan.

ESAB 1974 – 1992

Under de första åren karakteriserades marknaden av ett motstånd mot den nya teknologin vilken betraktades som ett hot mot manuella arbeten. Förståelsen för konkurrenskraften genom robotiserad svetsning ökade sakta och investeringarna satte fart.

1976 skapade vi tvåstationskonceptet, där roboten och operatören samarbetar för att erhålla en hög utnyttjandegrad. Idag är detta koncept en norm på marknaden.

Redan 1978 byggdes den första stationen med hängande robotar. Fem åkbara portaler med tio svetsrobotar levererades till en tillverkare av värmeväxlarmattor i England.

Under det tidiga 80-talet utvecklade vi programmerbara lägesställare följt av fogföljningssystem där ljusbågen används som sensor, och 1984 det första flexibla tillverkningssystemet för lågserieproduktion (bilden ovan). Under andra halvan av detta årtionde levererade ESAB system med off-line programmering och tillsammans med AGA utvecklalde vi rapidsvetsning för högre nedsmältningstal.

Ett större genombrott inom produktionsfilisofi ägde rum 1992 när vi levererade det första systemet för enstycksproduktion. Anläggningen var för svetsning av underkomponenter för hissar till en Österrikisk kund. Robotprogrammen genererades automatiskt och komponenterna producerades Just in Time, direkt mot kundorder.

ABB 1993 – 2003

Fördelarna med robotiserad svetsteknologi fick stort genomslag på marknaden och tusentals svetsrobotar levererades varje år. Många leverantörer var nu aktiva och marknadsförutsättningarna ändrades från säljarens till köparens marknad. ABB Robotics förvärv av ESABs robotverksamhet gav oss en konkurrensfördel vilket möjliggjorde utvecklandet av nya koncept.

Under 1994 när den fjärde generationen av ABB robotkontroller släpptes levererade vi ett multirobotsystem för svetsning av fartygssektioner till ett tyskt varv. Vi har sedan dess levererat ett stort antal åkbara portaler.

RobotStudio utvecklades, vilket är ABBs mjukvara för modellbaserad simulering och off-line genererad programmering, något som resulterade i att nya industrisegment kunde dra nytta av robotisering.

Våra flexibla svetsstem introducerades till ett flertal kunder inom entreprenad och industrifordons segmenten, för produktion av underkomponenter direkt mot monteringslinjer och kundorder.

ANDON 2004 –

Från den första januari 2004 drivs Andon i egen regi efter ett management buyout av system verksamheten från ABB. Baserat på vår bakgrund har vi en omfattande erfarenhet inom flexibel lågserieproduktion och robotsystem anpassade för att uppfylla varje enskild kunds behov. Vårt starka fokus är på kompletta system för robotiserad lågserieproduktion.