Logo
Header
  1. HEM
  2. MADE BY ANDON

Made by Andon

Vi konstruerar och bygger alla våra kritiska kundspecifika komponenter som ingår i våra lösningar. Det innebär att vi kan optimera kvalitet, funktionalitet och prestanda på bästa sätt. Vi bygger externa axlar för våra lösningar vilket innebär att vi konstruerar och bygger robotbärare och lägesställare som sedan adderar ett antal axlar till robotens egna axlar. Vi konfigurerar sedan de externa axlarna till ett komplett fungerande robotsystem.

Fixturer, magasin och gripdon utgör viktiga komponenter i våra lösningar och dessa konstrueras och byggs genom samarbete mellan våra konstruktörer och robotspecialister. Vi bygger också våra egna PLC-baserade HMI:er