Logo
Header

Hanteringsrobot för hantering av material in i cellen, mellan olika stationer i cellen och sedan hantering för leveransen ut ur cellen. Svetsrobot som svetsar arbetsstycket. Cellen styrs av ett övergripande PLC.