Logo
Header
  1. Hem
  2. ROBOTLÖSNINGAR
  3. STORT OCH TUNGT
Hejsan

System för svetsning av stora och tunga produkter. Svetsroboten är hängande för bättre åtkomlighet. Robotbäraren (galgen) har tre axlar. Lägesställaren har två axlar och kan dimensioneras efter tyngden på produkterna. Samtliga 5 externa axlar går att använda synkroniserat tillsammans med robotens axlar.